1. Kerja Bangunan
  2. Kejuruteraan Awam
  3. Kerja Elektrikal

 

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK)
No.Sijil Pendaftaran : 0120060524-KN109320

Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (Bumiputera)
No.Rujukan Pendaftaran : 357-02066683

Sijil Perakuan Pendaftaran (SPP)
No.Sijil Pendaftaran : 0120060524-KN109320

Perakuan Pendaftaran Kontraktor Elektrik (Suruhanjaya Tenaga)
No.Pendaftaran : (TKB)KE/627019P/2015

Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera(PKK)
No.Sijil Pendaftaran : 0120060524-KN109320

Lesen Membekal Peralatan kepada Syarikat Carigali dan Pengeluar Minyak Malaysia

Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
No.Rujukan Pendaftaran : 357-02066683

AJA EQS Certification (M) Sdn Bhd (MS ISO 9001:2008)
Certificate Number : AJAMY09/1297
       
Kontraktor Bumiputera Berprestasi Tinggi - Gred A
Penghargaan daripada Klinik Kesihatan 4 dengan Kuarters & Pusat Bersalin Alternatif (ABC) Lenggong, Hulu Perak
Penghargaan dari SMECorp & CIDB Malaysia